Kategori Bilgilerini Alma

Bu metod ile Hızlı Market kategorileri bilgilerini alabilirsiniz.
Detaylı notlar

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!