Günlük Durum Raporu

Günlük durum raporu bu servis yardımıyla listelenir. Not: Tarih Aralığı En Fazla 30 Gün Olabilir. Başlangış tarihi ve bitiş tarihi gönderilmez ise mevcut tarih'den bir önceki günün datası listelenecektir. Sadece başlangış tarihi gönderilir ise gönderilen tarihin datası listelenecektir. Başlangış tarihi ve bitiş tarihi gönderilir ise iki tarih arasındaki data listelenecektir.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!