Ürün Durumu Sorgulama

Bu metod ile; ‘trackingId’ bilgisine sahip olduğunuz ürünlerin durumlarını alabilirsiniz.
Detaylı notlar

Recipes
🦉
Ürün girişi ve takibi
Open Recipe
🦉
Hızlı ürün ekleme
Open Recipe
Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!