Aksiyon Bekleyen Ürün Silme

Bu metod ile katalog entegrasyon ile girişi yapılmış olan ancak herhangi bir nedenden dolayı onaylanmamış, envantere yansımayan ürünleri aksiyon bekleyenlerden silmenize yarar. Katalog sürecinde, yaratıldı, satışa hazır durumdaki ürünler silinemez.
Detaylı notlar

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!