CancelEArchiveInvoice

Vereceğiniz Fatura UUID(ettn) listesindeki faturaları iptal etmeye yarar.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "CancelEArchiveInvoice",
 "parameters": {
  "request": {
   "InvoiceId": "604dacff-86f3-4dff-b572-b4ecbf03b76e",
   "CancelDate": "2023-05-10T13:08:21"
  },
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  }
 }
}

Parametreler
InvoiceId: Faturanın UUID’si bu parametre ile geçilir. Bu Id faturanın e-Fatura sistemindeki tekil id’sidir.
CancelDate : Faturanın İptal edildiği tarih bu parametre ile geçilmelidir.

Return Değeri
Return tipi Response. İşlem başarılı olursa True, başarısız olursa False döner. İşlemin başarısız olması durumunda Response.Message alanında açıklama bilgisi yer alacaktır.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!