QueryInboxInvoiceStatus

InvoiceIds parametresi ile verilmiş olan bir yada daha fazla faturanın durumunu müşteriye bildirir. Müşteriler gönderdikleri faturaların son durumunu bu metodu kullanarak sorgulamalıdırlar. Faturanın hepsiburadaefaturam sistemi yada GIB sistemindeki durumu hakkında bilgi sahibi olunur.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "QueryInboxInvoiceStatus",
 "parameters": {
  "invoiceIds": [ "005056A9-7C5D-1EED-B197-8D07FB3C0619" ],
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  }
 }
}

Parametreler
invoiceIds: Bir yada daha fazla fatura Id’si bu parametre ile geçilir. Fatura Id’si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil idsidir. UBL-TR formatındaki UUID alanına denk gelir.

Return Değeri
Return tipi Response<List> olan metod da Response’un value alanı bir yada daha fazla InvoiceQueryStatus içeren bir liste/array olacaktır.
Tüm sorgulanan faturaların her birisi için bir adet InvoiceQueryStatus nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.
InvoiceQueryStatus: Bir faturanın durumu hakkında bilgi içermektedir.

 • InvoiceId: Durum bilgisi olan Faturanın Id’sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekıl idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır.
 • Message: Faturanın durumuna ait varsa eğer özel bir durum mesajı bu alanda dönecektir.
 • Status: Faturanın durum bilgisi aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB’le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata durumu Error olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.
 • Status Code: Faturanın durum kodu aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB’le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 2000 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.
Enum DeğeriAçıklamaKod
ApprovedOnaylandı1000
WaitingForApprovementOnay Bekliyor1100
DeclinedReddedildi1200
Returnİade Edildi1300
eArchiveCancelede-Arşiv İptal1400
Language
Click Try It! to start a request and see the response here!