/auth/getToken

Test ve Canlı ortam bilgileri paylaşıldıktan sonra Postmanden Collection sekmesinde bulunan /auth/getToken servisinden token aldıktan sonra diğer servisler çağırarak işlem yapılabilir. Token kullanım süresi 60 dakikakadır. 60 dakika sonrasında tekrar token alınmalıdır.

Test Ortam URL: https://integration-apitest.hepsijet.com

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!