Kargo Firmaları Listeleme

Bu servis Hepsiburada sisteminde tanımlı olan tüm kargo bilgilerinin dönülmesini sağlamaktadır. Teslimat profili oluşturma aşamasında bu kargo bilgileri kullanılacaktır.

👍

Önemli Bilgi

Bu dokümanda yer alan endpoint url'leri test ortamına aittir. Dokumanda sayfasında test ortam endpointleri test edilebilir. Canlı ortam url'leri endpoint içinde "-sit" ifadesi kaldırılarak oluşturabilirsiniz. Canlı ortam endpoint'ine canlı ortam için verilen User/Password ile istek gönderilebilir.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!