İptal Bilgisi.

Bu metod Radium'daki sipariş için iptal bilgisi gönderilmesine olanak sağlar. Bu method ile siparişin tamamı iptal edilebilir veya kalem bazlı iptal yapılabilir. Bu metod sadece statüsü open olan siparişler için geçerlidir. Not: Siparişin tamamı iptal edilecek ise shipmentPackageId bilgisinin gönderilmesi yeterli olacaktır. Kalem bazlı iptal yapılacak ise orderLineId ve quantity değerlerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!