/settlement/town/{id}/districts

Token servisi çağrrıldıktan sonra GET işlemi sorgulama yapılır. Dağıtım alanlarımızı MAHALLE bazında kontrol edilebileceği servistir. settlement/city/34/towns servisinde sorgulama yapıldıktan sonra örnek: "İSTANBUL" ili'ne ait İLÇE ID değeri ni /settlement/town/1449/districts şeklinde sorgulama yapılır. Dönen response sonucunda İstanbul'un Kartal ilçesine ait (MAHALLE) bilgisi sorgulanır.Adres mapleme sürecinde bu servisin kullanılması önerilmektedir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!