QueryInvoiceGtbResponses

Verilen unique fatura idlerinin Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından dönülen, 23 Haneli fatura referans numarası, Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası ve İntaç tarihi bilgisini almak için kullanılır.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "QueryInvoiceGtbResponses",
 "parameters": {
  "invoiceIds": [
   "379736eb-06ff-410e-8d18-f5ae97a20166"
  ],
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  }
 }
}

Parametreler
invoiceIds: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id’sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri
Return tipi Response< InvoiceGTBInfoResponse > olan method da Response’un Value alanında faturaya ait GTB bilgileri yer alır. Dönüş değerlerinin açıklaması aşağıdaki gibidir:
DocumentId : Faturanın UUID’si. Bu alanın dönmesindeki amaç liste şeklinde soruglama ypaıldığında GTB yanıtlarının hangi fatura ile ilişkili olduğunun takip edilebilmesidir.
RefNo : 23 haneli GTB fatura referans numarası. Gümrük çıkış beyannemesinde her bir fatura için bu alanın eklenmesi zorunludur.
RealExportDate: İntaç Tarihi. Bu alan sadece Fatura GTB tarafından onaylandığı durumda dolu olacaktır.
GcbRegistrationNo: Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası. Fatura GTB tarafından onaylandığı durumda bu alanda tescil numarası bilgisi yer alacaktır.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!