QueueInvoiceNotification

Gönderilmiş bir faturaya ait e-mail bilgilendirmesi iletmek için kullanılır.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "QueueInvoiceNotification",
 "parameters": {
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  },
  "request": {
   "DocumentId": "4fd72b30-a5e9-4fa7-8e94-d126f1590ec2",
   "Mailing": [
    {
     "EnableNotification": true,
     "To": "[email protected]",
     "Attachment": {
      "Xml": true,
      "Pdf": true
     }
    }

   ]

  }
 }
}

Parametreler
QueueInvoiceNotificationRequest:
DocumentId Email olarak gönderilmesi gereken faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id’sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
EnableNotification: Email göndeirilsin mi bilgisi. Bu alan zaten email gönderilecek bir durum için True olmalıdır. False olduğu durumda metodu çağırmaya gerek yoktur.
Attachment: Mailin ekinde faturaya ait belgenin hangi formatta yer alması gerektiği.
Return Değeri
Flag response tipinde değer döndürmektedir. Response.Value true dönmüşse metot başarılı bir şekilde işletilmiştir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!