Unpack

Bu metod unpacked olan bozulan paket verilerini iletmektedir.

❗️

Önemli Uyarı

Servise response iletirken idempotent mantığını kullanmanız önerilir.

📘

http://{merchant_api_baseUrl}/packages/{packagenumber}/unpack

Not: {api_baseUrl} sizin tarafımıza ileteceğiniz urldir. Bu url altında "/packages/{packagenumber}/unpack" pathinde bir PUT method bulunmalıdır.

{
    "unpackedDate":"2020-10-09T16:00:11.298Z",
    "packageNumber":"752527778",
    "merchantId":"1a514334-5b66-45f9-9f47-7223ed8ca1db",
    "orderNumbers":["2819611600"]
}
204(Success)