/settlement/cities

Token servisi çağrrıldıktan sonra GET işlemi sorgulama yapılır. Dağıtım alanlarımızı il bazında kontrol edilebileceği servistir. settlement/cities servisinin herhnagi bir body veya api sorgusu bulunmamaktadır. Sorgu sonucunda İl ve ID şeklinde tutulmaktadır. Adres mapleme sürecinde bu servisin kullanılması önerilmektedir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!