Paket Bilgilerinde Depo Bilgisi Güncelleme

Bu endpoint satıcıya ait paket bilgilerindeki depo bilgisinin (shippingAddressLabel) güncellenmesine olanak tanır.
Tanımlı depo bilgileri arasında değişim sağlanabilir.
Sadece open statüdeki ( hazırlanıyor ) ve HJ ile oluşmuş gönderiler için bu aksiyon alınabilir.
Kargoda statüsüne geçtikten sonra bu aksiyon alınamaz.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!