Order Cancel

Bu servis ile kargo sürecine geçmeden önce iptal edilen sipariş verileri dönülmektedir.

❗️

Önemli Uyarı

Servise response iletirken idempotent mantığını kullanmanız önerilir.

📘

https://{merchant_api_baseUrl}/lineitems/{lineitemid}/cancel

Not: {api_baseUrl} sizin tarafımıza ileteceğiniz urldir. Bu url altında "/lineitems/{lineitemid}/cancel" pathinde bir PUT method bulunmalıdır.

{
   "cancelDate": "2019-01-18T00:00:00",
   "merchantId": "823539cd-1f10-4971-8859-cd648cfb4ff6",
   "id": "b17553de-db34-49ed-99ac-7382291fa7bd",
   "quantity": 3,
   "cancelledBy": "Customer",
   "orderNumber": "0123456789",
   "cancelReasonCode": "MerchantCanNotBeSupplied",
   "isUnpackedLine":'false'
}
204(Success)
Alan Adı Açıklama
cancelDate
Siparişin iptal edilme tarihidir.
merchantId
İptal edilen siparişin hangi merchanta ait olduğunu gösteren merchantıd bilgisidir.
id
Siparişin kaleminin unique ID bilgisidir.
quantity
Siparişin iptal edilen kaleminin kaç adet olduğunu belirtir.
cancelledBy
Siparişin kimin tarafından iptal edildiğinin bilgisini iletir. Alabileceği statüler : Merchant, Customer
cancelReasonCode
Sipariş iptal nedenidir.
isUnpackedLine
Paketli durumdaki bir kalem iptal olduğu durumda bu alan true dönmektedir, paketi olmayan bir kalem iptal olduğunda false dönmektedir.