Paketlenecek Siparisin Kargo Firmasini Degistirme

Siparisin Kargo Firmasini Degistirme

İlk olarak Ödemesi tamamlanmış siparişler endpointinden listelediğiniz kalemlere ait lineitemId bilgisini almanız gerekmektedir. Daha sonra listelenen kargo firmaları içerisinde ShortName değeri ile güncelleme işlemini bu servis ile yapabilirsiniz.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!