GetInboxInvoiceList

Vereceğiniz sorgu modeli(InboxInvoiceListQueryModel) ile gelen faturaların bazı temel bilgilerini içeren bir liste olarak döndürülmesini sağlar.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "GetInboxInvoiceList",
 "parameters": {
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  },
  "query": {
   "CreateStartDate": "2023-01-10T23:59:59.999",
   "CreateEndDate": "2023-05-04T23:59:59.999",

   "StatusNotInList": [
    "10"
   ]
  }
 }
}

Parametreler
InboxInvoiceListQueryModel nesnesi çeşitli fatura listesi getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property’leri aşağıda listelenmiştir.
1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property’dir.
2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property’dir.
3 – InvoceIds(List) : List şeklinde fatura UUID alanlarının string dizisi şeklinde gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property.
4 – OnlyNewestInvoices(true\false) : Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) faturaları getirmek için kullanılabilecek property.
5 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar.
6 – ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesimi sağlar.
7 – CreateStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar.
8 – CreateEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesimi sağlar.
Return Değeri
Return tipi Response< InboxInvoiceListResponse > olan metod’a vermiş olduğunuz parametrelere göre gelen fatura bilgileri Response.Value değerindeki Items değeri içerisindeki InboxInvoiceListItem alanında dönmektedir. Ayrıca Value içerisindeki TotalCount Gelen Toplam fatura sayısını; TotalPage ise toplam kaç sayfa fatura bilgisi olduğunu döndürür.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!