/BarcodeLabel

Bu servisin kullanım amacı Barcode'ın ZPL format dışında başka bir formata dönüştürülmesini sağlamaktır.

barcodes-label?format=PDF servis kullanımı

Method: POST

Örnek Request Body:

{

"barcodes": [

"35731697506",

"35731697506",

]

}

Format kısmında PDF, JPEG, PNG şeklinde
çağırılabilir. (URL: format=PDF, format=JPEG, format=PNG)

PDF olarak çağırıldığında, bütün barkodlar
tek bir PDF içerisine sayfa sayfa yerleştirilir.

PNG ve JPEG ler ise bir liste halinde
döner.

Her response Base64 encode edilmiş şekilde
döner. İçeriği görebilmek için, Base64 kodlanmış response’u decode etmek
gerekir.

Decode işlemi için örnek web sitesi: https://base64.guru/converter/decode/pdf

Base64 to PDF | Base64 Decode | Base64
Converter | Base64

Convert Base64 to PDF online using a free
decoding tool

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!