GetInboxInvoicePdf

Verilen unique fatura id sini kullanarak müşteriye gelmiş olan faturanın pdf formatındaki hali byte dizisi şeklinde verir.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "GetInboxInvoicePdf",
 "parameters": {
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  },
  "invoiceId": "005056A9-7C5D-1EED-B197-8D07FB3C0619"
 }
}

Parametreler
invoiceId: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id’sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri
Return tipi Response olan method da Response’un Value.Data alanı UUID’si verilen faturanın pdf halindeki dosyasının byte dizisi şeklindeki halini verir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!