Kategori Bilgilerini Alma

Bu metod ile Hepsiburada kategorileri bilgilerini alabilirsiniz.
Detaylı notlar

Recipes
🦉
Kategori bazındaki alanların ve değerlerinin alınması
Open Recipe
Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!