Paketli Siparisin Kargo Firmasini Degistirme

Paketli Siparisin Kargo Firmasini Degistirme

Satıcıya ait paket bilgilerini listeleme sevisinden dönen packagenumber bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Daha sonra listelenen kargo firmaları içerisinde ShortName değeri ile güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Önemli Bilgiler

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!