/settlement/city/{id}/towns

Token servisi çağrrıldıktan sonra GET işlemi sorgulama yapılır. Dağıtım alanlarımızı İLÇE bazında kontrol edilebileceği servistir. /settlement/cities servisinde sorgulama yapıldıktan sonra örnek: "İSTANBUL" ili'ne ait "34" nolu ID değeri ni settlement/city/34/towns şeklinde sorgulama yapılır. Dönen response sonucunda İstanbul'un ( İLÇE ) bilgileri gelmektedir. Adres mapleme sürecinde bu servisin kullanılması önerilmektedir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!