GetOutboxInvoiceStatusWithLogs

GİB’e kayıtlı tüm e-fatura mükelleflerinin listesini döndürür.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "GetOutboxInvoiceStatusWithLogs",
 "parameters": {
  "invoiceIds": [
   "9fa9a5c3-b36e-4acc-8334-05c35206634f"
  ],
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  }
 }
}

Parametreler
invoiceIds: Bir yada daha fazla fatura Id’si bu parametre ile geçilir. Fatura Id’si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil idsidir. UBL-TR formatındaki UUID alanına denk gelir.
Return Değeri
Return tipi Response<List< InvoiceStatusWithLogResponse>> olan metod da Response’un value alanı bir yada daha fazla InvoiceQueryStatus içeren bir liste/array olacaktır.
Tüm sorgulanan faturaların her birisi için bir adet InvoiceQueryStatus nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.
InvoiceQueryStatus: Bir faturanın durumu hakkında bilgi içermektedir.
o InvoiceId: Durum bilgisi olan Faturanın Id’sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekıl idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır.
o Message: Faturanın durumuna ait varsa eğer özel bir durum mesajı bu alanda dönecektir.
o Status: Faturanın durum bilgisi aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB’le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 9 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.
o Status Code: Faturanın durum kodu aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB’le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 2000 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.
o EnvelopeStatus: Faturanın GİB’e gönderildiği zarfın durumunu verir.
o Logs : Faturanın Log detaylarını verir.

Enum DeğeriAçıklamaKod
DraftTaslak0
Canceledİptal Edildi10
QueuedKuyrukta100
Processingİşlemde200
SentToGibGİB’e gönderildi300
ApprovedOnaylandı1000
WaitingForApprovementOnay Bekliyor1100
DeclinedReddedildi1200
Returnİade Edildi1300
eArchiveCancelede-Arşiv İptal1400
ErrorHata2000
Language
Click Try It! to start a request and see the response here!