Odemesi Beklenen Siparisleri Listeleme

Odemesi Beklenen Siparisleri Listeleme

Bu metod ödemesi tamamlanmamış (fraud kontrolü , havale ödemeleri) yeni siparişleri listeleyebilmenize olanak tanır. Önemli Bilgiler

🚧

Kurgu

  • Ödemesi tamamlanmamış siparişleri listeleme endpointine düşen siparişler kayıt altına alınarak rezerve stoklar oluşturulmalıdır.
  • Belirli periyotlar ile bu method çağırılmalı ve daha önceden gelen bir siparişin bu method üzerinde dönmediği görüldüğünde ödemesi tamamlanmış siparişleri listeleme endpointine istek atılmalıdır.
    1- Eğer ödemesi tamamlanmış siparişleri listeleme endpointi üzerinde listeleniyor ise sipariş onaylanmıştır ve rezerve stok kaldırılarak gerçek stok onaylanabilir.
    2- Eğer ödemesi tamamlanmış siparişleri listeleme endpointi üzerinde listelenmiyor ise ödemesi tamamlanmamış ve iptal olmuş demektir. Rezerve stok tekrardan artırılabilir.
Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!