Ürün Güncelleme Geçmişi Sorgulama

Oluşturulan ürün güncelleme talepleri için trackingId ve createdAt bilgilerinin alınması için kullanılır. Servise parametre olarak MerchantId ve Sku girilmesi zorunludur.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!