/generateZplBarcode/{barcode}/{totalParcel}

sendDeliveryOrderEnhanced ve sendDeliveryOrder gönderilen siparişleri farklı zamanlarda ZPL çıktısı alınmak istendiğinden generateZplBarcode/BARCODEKODU/Totalparcel değerini yazarak çıktı alınabilir. Kaç adet çıktı alınmak isteniyorsa Totalparcel değerine o kadar yazılmaldır.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!