Paketlenecek Siparisin Hangi Kargo Firmasi Ile Degistirilebilecegini Listeleme

Bu method Open statüdeki siparişlerin kargo firmalarının değiştirilmesine olanak tanır. Bu alanda sadece değiştirebileceğiniz kargo firmaları listelenir. Önemli Bilgiler

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!