Özellik Değerini Alma

Bu metod ile ‘type’ alanı değeri ‘enum’ olan özellikler için kullanılabilecek değerleri alabilirsiniz.
Detaylı notlar

Recipes
🦉
Kategori bazındaki alanların ve değerlerinin alınması
Open Recipe
Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!