SaveAsDraft

GIB’e göndermek üzere hazırlanmış fakat henüz gönderilmesini istemediğiniz taslak faturalar oluşturabilmenizi sağlayan metottur. Bu sayede Hepsiburada e- fatura portalından ya da kendi fatura uygulamanızdan kesin gönderimini daha sonra sağlayabileceğiniz faturalar oluşturabilirsiniz.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "SaveAsDraft",
 "parameters": {
  "invoices": [
   {
    "Invoice": {
     "UblVersionId": {
      "value": 2.1
     },
     "CustomizationId": {
      "value": "TR1.2"
     },
     "ProfileId": {
      "value": "TICARIFATURA"
     },
     "CopyIndicator": {
      "value": false
     },
     "IssueDate": {
      "value": "2023-04-02"
     },
     "IssueTime": {
      "value": "00:00:00.0000000+03:00"
     },
     "InvoiceTypeCode": {
      "value": "SATIS"
     },
     "Note": [
      {
       "value": "Fatura Notu -1"
      },
      {
       "value": "Yalnýz #Yüz Altmýþ Bir Türk Lirasý Elli Üç Kuruþ#"
      }
     ],
     "DocumentCurrencyCode": {
      "value": "TRY"
     },
     "LineCountNumeric": {
      "value": 1
     },
     "OrderReference": {
      "Id": {
       "value": "ORD1234567890"
      },
      "IssueDate": {
       "value": "2023-04-02"
      }
     },
     "AccountingSupplierParty": {
      "Party": {
       "PartyIdentification": [
        {
         "Id": {
          "schemeId": "VKN",
          "value": "9000500394"
         }
        },
        {
         "Id": {
          "schemeId": "MERSISNO",
          "value": "0900006841800028-111"
         }
        },
        {
         "Id": {
          "schemeId": "TICARETSICILNO",
          "value": "123456909-111"
         }
        }
       ],
       "PartyName": {
        "Name": {
         "value": "Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Þ."
        }
       },
       "PostalAddress": {
        "Room": {
         "value": "401"
        },
        "StreetName": {
         "value": "YTÜ Davutpaþa Kampüsü"
        },
        "BuildingNumber": {
         "value": "401"
        },
        "CitySubdivisionName": {
         "value": "Esenler"
        },
        "CityName": {
         "value": "Ýstanbul"
        },
        "Country": {
         "Name": {
          "value": "Türkiye"
         }
        }
       },
       "PartyTaxScheme": {
        "TaxScheme": {
         "Name": {
          "value": "Esenler"
         }
        }
       },
       "Person": {
        "FirstName": {
         "value": "Yunus Emre"
        },
        "FamilyName": {
         "value": "BAYRAM"
        }
       }
      }
     },
     "AccountingCustomerParty": {
      "Party": {
       "WebsiteURI": {
        "Value": "Web Sitesi"
       },
       "PartyIdentification": [
        {
         "ID": {
          "schemeID": "VKN",
          "Value": "2150240232"
         }
        }
       ],
       "PartyName": {
        "Name": {
         "value": "XYZ Company Gmbh."
        }
       },
       "PostalAddress": {
        "Room": {
         "value": ""
        },
        "StreetName": {
         "value": "Ostersunds"
        },
        "BuildingNumber": {
         "value": "10"
        },
        "CitySubdivisionName": {
         "value": "Esenler"
        },
        "CityName": {
         "value": "Berlin"
        },
        "Country": {
         "Name": {
          "value": "Germany"
         }
        }
       },
       "PartyTaxScheme": {
        "TaxScheme": {
         "Name": {
          "value": ""
         }
        }
       },
       "Contact": {
        "Telephone": {
         "value": "02122000022"
        },
        "Telefax": {
         "value": "22111222",
         "ElectronicMail": {
          "value": "[email protected]"
         }
        }
       }
      }
     },
     "TaxTotal": [
      {
       "TaxAmount": {
        "currencyId": "TRY",
        "value": 24.64
       },
       "TaxSubtotal": [
        {
         "TaxableAmount": {
          "currencyId": "TRY",
          "value": 136.89
         },
         "TaxAmount": {
          "currencyId": "TRY",
          "value": 24.64
         },
         "Percent": {
          "value": 18
         },
         "TaxCategory": {
          "TaxScheme": {
           "Name": {
            "value": "KDV"
           },
           "TaxTypeCode": {
            "value": "0015"
           }
          }
         }
        }
       ]
      }
     ],
     "LegalMonetaryTotal": {
      "LineExtensionAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": 1500
      },
      "TaxExclusiveAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": 1390
      },
      "TaxInclusiveAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": 1390
      },
      "AllowanceTotalAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": 110
      },
      "PayableAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": 110
      }
     },
     "InvoiceLine": [
      {
       "Id": {
        "value": "1"
       },
       "Note": [
        {
         "value": "Satýr Notu"
        }
       ],
       "InvoicedQuantity": {
        "unitCode": "NIU",
        "value": "1"
       },
       "LineExtensionAmount": {
        "currencyId": "TRY",
        "value": "136.89"
       },
       "TaxTotal": {
        "TaxAmount": {
         "currencyId": "TRY",
         "value": "24.64"
        },
        "TaxSubtotal": [
         {
          "TaxableAmount": {
           "currencyId": "TRY",
           "value": "136.89"
          },
          "TaxAmount": {
           "currencyId": "TRY",
           "value": "24.64"
          },
          "Percent": {
           "value": "18"
          },
          "TaxCategory": {
           "TaxScheme": {
            "Name": {
             "value": "KDV"
            },
            "TaxTypeCode": {
             "value": "0015"
            }
           }
          }
         }
        ]
       },
       "Item": {
        "Description": {
         "value": "Sipariþ No: TS160416150 Sipariþ Tarihi: 16.04.2019 Sipariþ Satýr No: 1"
        },
        "Name": {
         "value": "RASPBERRY PÝ POE HAT"
        },
        "ModelName": {
         "value": "MP00371"
        }
       },
       "Price": {
        "PriceAmount": {
         "currencyId": "TRY",
         "value": "24.64"
        }
       }
      }
     ]
    },
    "EArchiveInvoiceInfo": {
     "DeliveryType": "Electronic"
    },
    "Scenario": 0,
    "Notification": {
     "Mailing": [
      {
       "Subject": "1234567890 abone nonuza ait faturanýz.",
       "EnableNotification": true,
       "To": "[email protected]",
       "Attachment": {
        "Xml": true,
        "Pdf": true
       }
      }
     ]
    },
    "LocalDocumentId": "E-FATURA-001"
   }
  ],
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  }
 }
}

Parametreler
invoices: Hepsiburada e-Fatura sistemine gönderilecek olan Fatura bilgileridir. Bir yada daha çok fatura aynı anda bu metod aracılığı ile taslak olarak bekletilmek üzere sisteme alınır.
Return Değeri
Return tipi Response<List> olan metod da Response’un value alanı bir ya da daha fazla InvoiceNumber içeren bir liste/array olacaktır.
Tüm gönderilen faturalar için bir adet InvoiceNumber nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.
InvoiceIdentity: Bir faturanın sistem üzerinde ifade edilmesi için gerekli olan bazı Id alanlarını içermektedir. Fatura gönderiminde Id ve UUID alanlarının üretilmesi sistem tarafından yapılacağı için üretilen bu değerlerin müşteriye iletilmesi amacı ile kullanılır.
o Id: Faturanın Id’sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır.
o Number: Faturanın ID alanı olan ve müşteri için tekil olan değeridir. AAAYYYYNNNNNNNNN formatındadır. AAA bir prefix i belirtir ve müşteriye göre farklılık gösterebilir. YYYY 4 haneli yılı belirtir. NNNNNNNNN ise o yıldaki müşterinin fatura nosunu sıralı olarak belirten 9 haneli numara değeridir.
o ScenarioType: Faturada hangi senaryonun kullanildigini belirtir. eInvoice yada eArchive değerlerinden biri gelecektir. Eger fatura e-Fatura olarak islendi ise eInvoice, e-Arsiv faturasi olarak islendi ise eArchive değeri döner.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!