Kategori Özelliklerini Alma

Bu metod ile Hepsiburada’ daki uç kategorilerin özellik bilgilerini alabilirsiniz. Kategori özellikleri, sadece ‘leaf’ ve ‘available’ değerleri ‘true’ olan kategorilerde mevcuttur.
Detaylı notlar

Recipes
🦉
Kategori bazındaki alanların ve değerlerinin alınması
Open Recipe
Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!