/deleteDeliveryOrder/{deliveryNo}

/deleteDeliveryOrder
● Gönderi iş ortağının deposundan alınmadan önce, henüz ilk statüsündeyken bu servis ile gönderi silinebilir.
● Servis kullanımı ile önceden oluşturulan gönderinin kaydı HepsiJET tarafında ‘DELETED’ statüsüne çekilir.

StartFragment

URL alanına barcode bilgisini yazarak silme işlemi yapılabilir.

https://integration-apitest.hepsijet.com/rest/delivery/deleteDeliveryOrder/**HJET123456789**

EndFragment

Body içerisinde;

{
"deleteReason":"IPTAL"
}

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!