GetEInvoiceUsers

GİB’e kayıtlı tüm e-fatura mükelleflerinin listesini döndürür.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "GetEInvoiceUsers",
 "parameters": {
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  },
  "pagination": {
   "PageIndex": "0",
   "PageSize": "10"
  }
 }
}

Parametreler
PagedQueryContext: PageSize,PageIndex propertyleri olan bir tiptir. Bu Query parametresi message büyüklüğü sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuş bir parametredir. İlk çağrıldığında PageIndex 0 olarak geçilerek TotalPages değerini döndürebilirsiniz.
Return Değeri
Return tipi Response<List> . Response.Value.Items bize kayıtlı mükellef listesini verir. Response.Value.TotalPages ise toplam kaç sayfa kayıt olduğu bilgisini verir. Döndürülen SystemUser’ın Identifier propertysi Vergi Kimlik Numarası(vkn) ya da T.C.Kimlik Numarasıdır(tckn).

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!