/sendDeliveryAdvance/v2

MERCHANT KAYDI OLUŞTURMA
advance/sendDeliveryAdvance/v2
Merchant kaydı oluştururken ilgili firma için tek bir kez kayıt gönderilmelidir.

{
"orderId":"HJETarBilgisayarDepo3", Merchant kaydı oluştururken Depo adı bilgisi verilebilir.

"orderDate":"2023-01-17", Kayıt esnasında kayıt tarihi bilgisi girilmelidir.
"receiver":{
"companyCustomerId":"HJET123456789", Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
"firstName":"Mehmet", Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
"lastName":"Tufan", Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
"phone1":"5322221133", Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
"email":"[email protected]" Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
},
"deliveries":[
{
"senderCompany":{
"companyCompanyId":1, Kayıt esnasında değer 1 olarak gelebilir.
"name":"HJET_Firmasi", Gönderim yapılacak firma bilgisinin adı yazılmalıdır. Zorunlu Alan
"abbreviationCode":"HJET_Firmasi", Gönderim yapılacak Company Name bilgisiyle aynı ad ya da firma kısa kod olarak da yazılabilir.. Zorunlu Alan

    "accountId":"HJETarBilgisayarDepo3",  Merchant kaydı oluştururken orderid’deki bilgi yazılabilir.
    "contactEmails": [ 
        " [email protected]"  Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
      ]

},
"deliveryType":"MARKET_PLACE", Zorunlu Alandır.
"deliverySlot":"0", Kayıt esnasında değer “0” olarak girilmelidir.
"desi":"1", Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
"product":{
"productCode":"HX_STD" Zorunlu Alandır.
},
"senderAddress":{
"companyAddressId":"HJETarBilgisayarDepo3", Firma Adres bilgisidir. Zorunlu Alandır.
"country":{
"name":"Türkiye" Firma Adres bilgisidir. Zorunlu Alandır.
},
"city":{
"name":"İstanbul" Firma Adres bilgisidir. Zorunlu Alandır.
},
"town":{
"name":"Kartal" Firma Adres bilgisidir. Zorunlu Alandır.
},
"district": {
"name": "Esentepe" Firma Adres bilgisidir. Zorunlu Alandır.
},
"addressLine1":"Esentepe, Yenice Sk. No:35 K:1 34870 Kartal/İstanbul" Firma Adres bilgisidir. Zorunlu Alandır.
},
"recipientAddress":{
"companyAddressId":"HJET123456789", Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
"country":{
"name":"Türkiye" Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
},
"city":{
"name":"İstanbul" Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
},
"town":{
"name":"Kartal" Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
},
"district":{
"name":"Esentepe" Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
},
"addressLine1":"Petrol İş Mah. Kamelya Sk. No:10 K:1 34870 Kartal/İstanbul" Kayıt esnasında İstenilen bir değer girilebilir.
},

   "applicationNo":"" Kayıt esnasında boş gönderilebilir.
 }

]
}

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!