Aksiyon Bekleyen Talep Bildirimi

Aksiyon Bekleyen Talep Bildirimleri Radium sistemine bu method yardımıyla iletilecektir.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!