ValidateInvoice

İnvoice parametresi ile gönderilen faturanın schema ve schematron kontrollerinden geçilerek geçerli olup olmadığını müşteriye bildirir. Fatura GIB sistemine gönderilmez sadece gönderime uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "ValidateInvoice",
 "parameters": {
  "invoice": {
   "UblVersionId": {
    "value": 2.1
   },
   "CustomizationId": {
    "value": "TR1.2"
   },
   "ProfileId": {
    "value": "TICARIFATURA"
   },

   "Id": {
    "value": "ABC2023123456789"
   },
   "CopyIndicator": {
    "value": false
   },
   "IssueDate": {
    "value": "2023-04-02"
   },
   "IssueTime": {
    "value": "00:00:00.0000000+03:00"
   },
   "InvoiceTypeCode": {
    "value": "SATIS"
   },
   "Note": [
    {
     "value": "Fatura Notu -1"
    },
    {
     "value": "Yalnýz #Yüz Altmýþ Bir Türk Lirasý Elli Üç Kuruþ#"
    }
   ],
   "DocumentCurrencyCode": {
    "value": "TRY"
   },
   "LineCountNumeric": {
    "value": 1
   },
   "OrderReference": {
    "Id": {
     "value": "ORD1234567890"
    },
    "IssueDate": {
     "value": "2023-04-02"
    }
   },
   "AccountingSupplierParty": {
    "Party": {
     "PartyIdentification": [
      {
       "Id": {
        "schemeId": "VKN",
        "value": "9000500394"
       }
      },
      {
       "Id": {
        "schemeId": "MERSISNO",
        "value": "0900006841800028-111"
       }
      },
      {
       "Id": {
        "schemeId": "TICARETSICILNO",
        "value": "123456909-111"
       }
      }
     ],
     "PartyName": {
      "Name": {
       "value": "Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Þ."
      }
     },
     "PostalAddress": {
      "Room": {
       "value": "401"
      },
      "StreetName": {
       "value": "YTÜ Davutpaþa Kampüsü"
      },
      "BuildingNumber": {
       "value": "401"
      },
      "CitySubdivisionName": {
       "value": "Esenler"
      },
      "CityName": {
       "value": "Ýstanbul"
      },
      "Country": {
       "Name": {
        "value": "Türkiye"
       }
      }
     },
     "PartyTaxScheme": {
      "TaxScheme": {
       "Name": {
        "value": "Esenler"
       }
      }
     },
     "Person": {
      "FirstName": {
       "value": "Yunus Emre"
      },
      "FamilyName": {
       "value": "BAYRAM"
      }
     }
    }
   },
   "AccountingCustomerParty": {
    "Party": {
     "WebsiteURI": {
      "Value": "Web Sitesi"
     },
     "PartyIdentification": [
      {
       "ID": {
        "schemeID": "VKN",
        "Value": "2150240232"
       }
      }
     ],
     "PartyName": {
      "Name": {
       "value": "XYZ Company Gmbh."
      }
     },
     "PostalAddress": {
      "Room": {
       "value": ""
      },
      "StreetName": {
       "value": "Ostersunds"
      },
      "BuildingNumber": {
       "value": "10"
      },
      "CitySubdivisionName": {
       "value": "Esenler"
      },
      "CityName": {
       "value": "Berlin"
      },
      "Country": {
       "Name": {
        "value": "Germany"
       }
      }
     },
     "PartyTaxScheme": {
      "TaxScheme": {
       "Name": {
        "value": ""
       }
      }
     },
     "Contact": {
      "Telephone": {
       "value": "02122000022"
      },
      "Telefax": {
       "value": "22111222",
       "ElectronicMail": {
        "value": "[email protected]"
       }
      }
     }
    }
   },
   "TaxTotal": [
    {
     "TaxAmount": {
      "currencyId": "TRY",
      "value": 24.64
     },
     "TaxSubtotal": [
      {
       "TaxableAmount": {
        "currencyId": "TRY",
        "value": 136.89
       },
       "TaxAmount": {
        "currencyId": "TRY",
        "value": 24.64
       },
       "Percent": {
        "value": 18
       },
       "TaxCategory": {
        "TaxScheme": {
         "Name": {
          "value": "KDV"
         },
         "TaxTypeCode": {
          "value": "0015"
         }
        }
       }
      }
     ]
    }
   ],
   "LegalMonetaryTotal": {
    "LineExtensionAmount": {
     "currencyId": "TRY",
     "value": 1500
    },
    "TaxExclusiveAmount": {
     "currencyId": "TRY",
     "value": 1390
    },
    "TaxInclusiveAmount": {
     "currencyId": "TRY",
     "value": 1390
    },
    "AllowanceTotalAmount": {
     "currencyId": "TRY",
     "value": 110
    },
    "PayableAmount": {
     "currencyId": "TRY",
     "value": 110
    }
   },
   "InvoiceLine": [
    {
     "Id": {
      "value": "1"
     },
     "Note": [
      {
       "value": "Satýr Notu"
      }
     ],
     "InvoicedQuantity": {
      "unitCode": "NIU",
      "value": "1"
     },
     "LineExtensionAmount": {
      "currencyId": "TRY",
      "value": "136.89"
     },
     "TaxTotal": {
      "TaxAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": "24.64"
      },
      "TaxSubtotal": [
       {
        "TaxableAmount": {
         "currencyId": "TRY",
         "value": "136.89"
        },
        "TaxAmount": {
         "currencyId": "TRY",
         "value": "24.64"
        },
        "Percent": {
         "value": "18"
        },
        "TaxCategory": {
         "TaxScheme": {
          "Name": {
           "value": "KDV"
          },
          "TaxTypeCode": {
           "value": "0015"
          }
         }
        }
       }
      ]
     },
     "Item": {
      "Description": {
       "value": "Sipariþ No: TS160416150 Sipariþ Tarihi: 16.04.2019 Sipariþ Satýr No: 1"
      },
      "Name": {
       "value": "RASPBERRY PÝ POE HAT"
      },
      "ModelName": {
       "value": "MP00371"
      }
     },
     "Price": {
      "PriceAmount": {
       "currencyId": "TRY",
       "value": "24.64"
      }
     }
    }
   ]
  },
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  }
 }
}

Parametreler
invoice: UBL-TR formatında bir fatura bilgisi.
Return Değeri
Return tipi Response olan method da Response’un Value alanı true/false olabilir.
İşlem sonucu fatura schema ve schematron kurallarını başarı ile geçmişse true aksi halde false olacaktır. Ayrıca eğer validasyon başarısız ise, hata mesajı Response.Message alanında ayrıca dönülecektir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!