GetInboxInvoices

Vereceğiniz sorgu modeli(InboxInvoiceQueryModel) ile faturaları içeren InvoiceInfo şeklinde bir liste olarak döndürülmesini sağlar.

Test servisinde Username/Password geneldir. Canlıda bu bilgileri müşteri bazlı kullanılacaktır. Üyelik alım sonrasında verilen bilgilerle login sağlanır. Username/Password bilgisi body içinde userInfo altında giriş sağlanmaktadır.

Test hepsiburadaefaturam Portaline buradan erişebilirsiniz.
Username: HBTest1
Password: HBTest1

{
 "Action": "GetInboxInvoices",
 "parameters": {
  "userInfo": {
   "Username": "HBTest1",
   "Password": "HBTest1"
  },
  "query": {
   "ExecutionStartDate": "2023-01-10T23:59:59.999",
   "ExecutionEndDate": "2023-05-04T23:59:59.999",
   "PageSize": 10
  }
 }
}

Parametreler
InboxInvoiceQueryModel nesnesi çeşitli fatura getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property’leri aşağıda listelenmiştir.

 • PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property’dir.
 • PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property’dir.
 • InvoceIds(List) : List şeklinde fatura UUID alanlarının string dizisi şeklinde gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property.
 • OnlyNewestInvoices(true\false) : Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) faturaları getirmek için kullanılabilecek property.
 • SetTaken(true\false) : Daha önce yeni işareti kaldırılmamış ise Query Model sonucunda gelecek faturaların yeni işaretini kaldırmaya yarar.
 • ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar.
 • ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesimi sağlar.
Language
Click Try It! to start a request and see the response here!