HX Katalog Entegrasyonu Önemli Bilgiler

Kategori Bilgilerini Alma

Bu metod ile Hepsiburada Market/Su/Çiçek kategorilerine ait bilgilerini alabilirsiniz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Kategori(categoryId) ve Ürün Tipi(productTypeId) bilgisi ürün yaratabilmek için zorunlu bir alan olup, yaratılacak ürünün data modelini belirleyen bir bilgidir. Yaratılacak ürünün özellikleri tamamen kategori ve ürün tipi bilgisi ile ilişkilidir.
 • Test ve Canlı ortamda ifade edilen aktif kategori bilgileri farklıdır.Canlı ortamda tekrar kategori bilgileri alınmalıdır.
 • Global barkoda sahip olmayan gramajlı ürün ve özel ürünlerinizi mapping süreci sağlayarak gönderebilirsiniz.

❗️

Not

İstek Limiti: “500 istek/1 saniye” her bir IP başına.

Url’de “size” 2000’e kadar arttırılabilir. Kategoriler çekilirken leaf: true, status : active , available : true olması gereklidir. Sadece bu değerleri sağlayan kategorilerin altına ürünler açılmaktadır.

Sadece aktif kategorileri almak için bu endpointi kullanabilirsiniz

Response Alan Açıklamaları

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
success
boolean
true: İstek başarıyla tamamlandı. false: hata.
code
integer
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.
version
integer
Versiyon bilgisidir.
message
string
Hata mesajları.
totalElements
integer
Toplam eleman sayısı.
totalPages
integer
Toplam sayfa sayısı.
number
integer
Sayfa Numarası.
numberOfElements
integer
--------
first
boolean
true: Yanıttaki veriler ilk sayfaya aittir. false: Yanıttaki veriler ilk sayfaya ait değil..
last
boolean
true: Yanıttaki veriler son sayfaya aittir. false: Yanıttaki veriler son sayfaya ait değil.
data
[object]
Yanıt veri seti.

Kategori Veri Modeli

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
categoryId
integer
İlgili kategorinin ıd bilgisidir.
name
string
İlgili kategorinin adıdır.
parentCategoryId
integer
Parent kategorinin ıd sidir.
paths
string
İlgili kategorinin içerik haritasını verir.
leaf
boolean
Bir kategorinin leaf durumunu iletmektedir. Leaf true: kategoriye ürün açılabilir, leaf false : kategoriye ürün açılamaz.
status
string
İki değeri vardır. “AKTİF” ve “AKTİF DEĞİL”. AKTİF: İlgili kategori aktif olarak kullanımdadır. AKTİF DEĞİL: İlgili kategori kullanımda değil.
available
boolean
Sayfa numarasıdır.
productTypes
string
İlgili kategorinin ürün tipidir.

Kategori Özelliklerini Alma

Bu metod ile Kategori Bilgilerini Alma response’unda elde edilen Kategori(categoryId) ve Ürün Tipi(productTypeId) bilgisi değerleri için Hepsiburada Market/Su/Çiçek için uç kategorilerin özellik bilgilerini alabilirsiniz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Kategori özellikleri, sadece ‘leaf’ ve ‘available’ değerleri ‘true’ olan kategorilerde mevcuttur.

❗️

Not

İstek Limiti: “500 istek/1 saniye” her bir IP başına.

Cevap Data Tipi Tablosu

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
success
boolean
true: İstek başarıyla tamamlandı. false: hata.
code
integer
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.
version
integer
Versiyon bilgisidir.
message
string
Hata mesajları.
data
object
Yanıt veri seti.

Kategori Özellikleri Veri Modeli

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
name
string
İlgili özellik değerinin isim bilgisidir.
id
string
İlgili özellik değerinin ID bilgisidir.
mandatory
boolean
true: Özellik değeri zorunlu olarak doldurulması gerekmektedir. false: Özellik değeri zorunlu değildir.
type
string
Bu özellik iki değer alabilir. String: İstenilen freetex olarak girilebilir. Enum: Hepsiburada tarafında liste karşılığı olan özelliklerin girilmesi önceliklidir.
multiValue
boolean
Bu özellik iki değer alabilir. True: Özellik değeri birden fazla değer alabilir. False: Özellik değeri tek bir değer alabilir.

Hata Kodları

Hata Kodu
Hata Mesajı
1001
Kategori leaf değildir.
1002
Kategori aktif değildir.
1003
Kategori leaf ve aktif bir kategori değildir.
1004
CategoryId ile herhangi bir kategori bulunamadı.
1005
İlgili categoryId için herhangi bir kategori ilişkisi bulunamadı: {categoryId}. Lütfen kategori kimliğine göre sistem yöneticisi ile iletişime geçin.
1006
Kategori mevcut değildir.

Özellik Değerini Alma

Bu metod ile Kategori Özelliklerini Alma response’unda elde edilen özelliklerden ‘type’ alanı değeri ‘enum’ olan değerler için kullanılabilecek özellik değerlerini alabilirsiniz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Özellik değerleri, kategori ve kategori özelliği ile ilişkili bir veridir. Bir kategori için renk değerleri; Sarı, Kırmızı, Mavi gelirken farklı bir kategoride aynı kategori özelliği için bu değerler Mavi, Mor, Yeşil gelebilir. Özellik değerlerini alırken value alanının kullanılması gerekir.
 • Enum değerler çekilirken pagenation yapısının kullanılması zorunludur.
 • Total count bilgisini header içerisinden alabilirsiniz.
 • Pagenation limit parametresinin üst limiti 1000 dir.
 • Global barkoda sahip olmayan gramajlı ürün ve özel ürünlerinizi mapping süreci sağlayarak gönderebilirsiniz.

❗️

Not

İstek Limiti: “500 istek/1 saniye” her bir IP başına.

Cevap Data Tipi Tablosu

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
success
boolean
true: İstek başarıyla tamamlandı. false: hata.
code
integer
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.
version
integer
Versiyon bilgisidir.
message
string
Hata mesajları.
data
object
Yanıt veri seti

Kategori Özellikleri Veri Modeli

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
id
string
İlgili kategorinin ID değeridir.
value
string
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.

Hata Kodları

Hata Kodu
Hata Mesajı
1001
Kategori leaf değildir.
1002
Kategori aktif değildir.
1003
Kategori leaf ve aktif bir kategori değildir.
1004
CategoryId ile herhangi bir kategori bulunamadı.
1005
İlgili categoryId için herhangi bir kategori ilişkisi bulunamadı: {categoryId}. Lütfen kategori kimliğine göre sistem yöneticisi ile iletişime geçin.
2001
Özellik enum değer değildir.
2002
Bu “attributeId” özelliğine sahip herhangi bir özellik bulunamadı.

Ürün Bilgisi Gönderme

Bu metod ile Hepsiburada Market/Su/Çiçek firmalarına ait ürünleri yaratabilirsiniz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Ürün yükleme işlemi Mega Merchant üzerinden gerçekleşir.Submerchantlar,Mega Merchant üzerinden beslenir.
 • Ürün bilgileri, JSON formatında dosya halinde, beklenen modelde, bu metod kullanılarak gönderilmelidir.
 • Image gönderillirken verdiğiniz image url’i ulaşılabilir durumda olmalıdır, aksi durumda 5 kere denenir ve tekrar aynı ürünü gönderene kadar o görsel içeriye yüklenmez. Yüklenecek resim formatı png ve jpg olabilir. GIF yada farklı formatta olamaz.
 • Global barkoda sahip olmayan gramajlı ürün ve özel ürünlerinizi mapping süreci sağlayarak gönderebilirsiniz.

❗️

Not

Varyantsız olan ürünler için ise VaryantGroupID değeri için unique bir ID değeri atanabilir.

Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat merchantları bu aşamada fiyat/stok bilgisi gönderseler bile listinglerinde ürünlerde fiyat/stok 0 olarak yaratılacaktır.

İstek Dosyası Data Tipleri(JSON File)

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
categoryId
integer
İlgili ürünün kategoriId sidir.
merchant
string
İlgili ürünün ait olduğu merchantın merchantId değeridir.
attributes
Object
İlgili kategoriye ait alınabilecek özellik değerlerinin girileceği alandır.
merchantSku
string
Satıcı stok kodu
VaryantGroupID
string
Varyant ürünleri birbiri ile gruplayan Id değeridir. Bu değer ürünlerde aynı gönderilirse HB üzerinde varyantlı bir şekilde gösterilir.
UrunAdi
string
Ürün Adı
UrunAciklaması
string
Ürün Açıklaması
Barcode
string
EAN13 Ürün barkodu
Marka
string
Ürün Markası
GarantiSuresi
integer
Garanti süresi (Aylık)
kg
string
Ürünün ağırlık bilgisidir. (Desi)
price
string
Ürünün fiyat bilgisidir
stock
string
Ürünün stok bilgisidir
Image1, Image2, Image3, Image4, Image5
string
Ürünün görsellerinin iletileceği alandır
attribute-n
string
Özellik (Renk, Beden, Yaka Tipi ...)
productTypeId
integer
İlgili ürünün kategorisinin ProductTypeId değeridir.

Ürün Durumu Sorgulama methodunu kullanarak dönen TrackingId bilgisini sorgulayabilir,isteğinizin başarılı olup olmadığına dair nihai sonucu öğrenebilirsiniz.

Cevap Data Tipi Tablosu

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
success
boolean
true: İstek başarıyla tamamlandı. false: hata.
code
integer
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.
version
integer
Versiyon bilgisidir.
message
string
Hata mesajları.
data
[object]
Yanıt veri seti.
trackingId
string
JSON Dosyasında yer alan ürünlerin durumunu takip etmek için kullanılması gereken takip kodudur.

Hata Kodları

Hata Kodu
Hata Mesajı
3001
Dosya içeriği geçersiz
3002
Dosya türü geçersiz
3003
Dosya bulunamadı

Ürün Durumu Sorgulama

Bu metod ile;Ürün Bilgisi Gönderme ve Hızlı Ürün Yükleme methodunda elde ettiğiniz ‘trackingId’ bilgisine sahip olduğunuz ürünlerin güncel durumlarına ait bilgilerini alabilirsiniz.

Cevap Data Tipi Tablosu

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
success
boolean
true: İstek başarıyla tamamlandı. false: hata.
code
integer
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.
version
integer
Versiyon bilgisidir.
message
string
Hata mesajları.
totalElements
integer
Toplam eleman sayısı.
totalPages
integer
Toplam sayfa sayısı.
number
integer
Sayfa numarası.
numberOfElements
integer
----------
first
boolean
true: Yanıttaki veriler ilk sayfaya aittir. false: Yanıttaki veriler ilk sayfaya ait değil..
last
boolean
true: Yanıttaki veriler son sayfaya aittir. false: Yanıttaki veriler son sayfaya ait değil.
data
[object]
Yanıt veri seti.
itemOrderID
integer
Gönderdiğiniz JSON Dosyasındaki ürün sırasının numarası..
merchant
string
İlgili ürünün ait olduğu merchantın merchantId değer
merchantSku
string
Satıcı stok kodu
productStatus
string
Ürünün mevcut durum bilgisi.
taskDetails
[object]
İlgili ürün için varsa görevin detayları.
taskDetails.reason
string
İlgili ürünün hata nedeni.
taskDetails.url
string
MPOP Task URL.
validationResults
[object]
İlgili ürünün üzerin bulunan valiadasyonlardan dönen hata bilgisi.
validationResults.attributeName
string
Validasyon hatası alan özelliğin adı.
validationResults.message
string
Validasyon hatası alan özelliğin açıklaması.
importStatus
string
Dosyanın işleme durumundaki statüsüdür. PROCESSING, SUCCESS, FAILED.
importMessages
[object]
Hata var ise hata açıklaması.
importMessages.severity
string
İlgili alan 3 dğer alabilir : INFORMATION, WARNING, ERROR.
importMessages.message
string
İlgili ürünün detaylı durum bilgisi.
productName
string
Ürün adı.
hbSku
string
Hepsiburada sisteminde ürüne ait unique kodu.

Ürün Statüleri(importStatus) ve Açıklamaları

Statü
Açıklama
Incelenecek
Ürün giriş ekimizin kontrolü için beklenen statüdür.API üzerinden güncelleme isteği gönderilebilir.
Ürün bilgileri eksik
Gönderilen ürünlerin bilgilerinde eksik bulunması durumudur. Eksik olan bilgileri product status servisimizden verilmektedir. Bu bilgilerin tekrar revize edilerek API üzerinden güncelleme gönderilmesi gereklidir.
Katalog Sürecinde
Gönderilen ürünün, ürün giriş ekibimiz tarafından girildiğini belirtir. API üzerinden güncelleme gönderilemez.
Eşleşen
Gönderilen ürünün, HB katalogunda bulunma durumunda dönülür. Merchantların MPOP portal üzerinden bizim eşleştirdiğimiz ürünleri göz ile kontrol ederek onay yada red vermesi gerekir. Onay yada red sürecinden önce bu statüdeki ürünlere güncelleme gönderilebilir.
Satışa Hazır
Gönderilen ürünün, HB kataloguna eklendiği ve merchanta listing yaratıldığını belirten statüdür. API üzerinden güncelleme gönderilemez.
Görev açılmış
Bu statüde ürün bilgilerinin hatalı olma durumunda dönülmektedir. Apı üzerinden güncelleme gönderilmesi gereklidir.
Ön Katalog Eşleşen
Ürün giriş ekibimizin onayladığı ürünlerin sistem tarafından yaratılma aşamasında olduğu ifade edilir.Bu statü de API üzerinden güncelleme isteği gönderilemez.

Hata Kodları

Hata Kodu
Hata Mesajı
4000
Trakıngıd bulunamadı

Ürüne Ait Statü Bilgisi Çekme

Bu method ile Mega Merchant’a yüklediğiniz ürünlerin statü bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Statü Bazlı Ürün Bilgisi Çekme

Bu method ile Mega Merchant’a yüklediğiniz ürünlerin statü bazlı ürün bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Merchant ve statü parametresi zorunludur.
 • taskStatus parametresi opsiyoneldir, verilmediği durumda false kabul ediyoruz.
 • Response’da eğer üründe görev varsa girilmiş tüm yorumları kullanıcı görebilecek. taskStatus=true olunca açık görevi varsa göster false gösterme anlamına geliyor.
 • Eşleşen statüsünde Eşleşen ürüne ait tanımlayıcı bilgileri görülebilecektir.
 • size 100 ile sınırlıdır.
 • Page değeri 0 ile başlar, arttırarak diğer sayfalara geçiş yapılabilir.

ProductStatus alabileceği değerler ve açıklamaları

Alan Adı
Açıklama
WAITING
İncelenecek
MISSING_INFO
Eksik Bilgi
MATCHED
Satışa Hazır
PRE_MATCHED
Eşleşen
REJECTED
Reddedilen Eşleşme
MATCHED_WITH_STAGED
Ön Katalog Eşleşen
CREATED
Yaratıldı

Hızlı Ürün Yükleme

Bu method ile Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat kataloğunda kayıtlı olan ve global barkod içeren ürünlerinizi mapping sürecine gerek kalmadan hızlı bir şekilde Mega Merchant mağazanıza yükleyebilirsiniz. Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat kataloğunda kayıtlı olmayan ürünler, bu method kullanıldığında yüklenmeyecektir.Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat kataloğunda kayıtlı olmayan ilk defa yaratılacak ürünler için “Ürün Bilgisi Gönderme” methodu kullanılmalıdır. Akış süreci aşağıda aşamalarıyla birlikte detaylı bir şekilde ifade edilmiştir.Adımları takip etmenizi rica ederiz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Hızlı Market kataloğuna eklenecek bütün ürünler request içerisindeki 4 bilgi ile içeriye yüklenmelidir. (Mega Merchant’a ait id bilgisi, Satıcı Stok Kodu, Ürün Adı, Global Barkod Numarası)
 • Yüklediğiniz ürünler “Statü Bazlı Ürün Bilgisi Çekme” “PRE_MATCHED” methodu ile kontrol edilmelidir.
 • ---- Yüklenen ürünler Hızlı Market kataloğunda bulunuyor ise “Statü Bazlı Ürün Bilgisi Çekme” “Eşleşen” statüsünde listelenecektir. ------ Yüklenen ürünler Hızlı Market kataloğunda bulunmuyor ise yüklenmeyecektir. Hızlı Market kataloğuna ilk defa yaratılacak bu ürünler için mapping süreçleriniz tamamlanarak “Ürün Bilgisi Gönderme” methodumuz kullanılarak ürün gönderilmelidir. -----
 • “Statü Bazlı Ürün Bilgisi Çekme” “PRE_MATCHED” methodu ile listelediğiniz “Eşleşen” statüsündeki ürünlerin Hızlı Market kataloğunda mevcut ürün bilgileri sizlere matchedHbProductInfo alanında iletilecektir. .
 • ---- “Statü Bazlı Ürün Bilgisi Çekme” methodu üzerinden dönülen ürün bilgileri ile gönderim sağladığınız ürünlerin bilgileri birbirine eşdeğer ise “Eşleşen Statü Onay/Red” methodu üzerinden ürünlerinizi onaylayabilir ve submerchant mağazalarınız için listing yaratabilirsiniz. ----- “Statü Bazlı Ürün Bilgisi Çekme” methodu üzerinden dönülen ürün bilgileri ile gönderim sağladığınız ürünlerin bilgileri birbirine eşdeğer değil ise “Eşleşen Statü Onay/Red” methodu üzerinden ürünlerinizi reddedebilir ve reddedilen ürünler için hataların düzeltilmesi adına business ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.-----
 • İsteğiniz sonrasında TrackingId bilgisi de response da elde edilmektedir.Dilerseniz bu TrackingId bilgisi ile Ürün Durumu Sorgulama methodunu kullanarak 2. adımda belirtildiği gibi ürünün Eşleşen statüsüne düşüp düşmediğini kontrol edebilir ve 3.adımda ifade edildiği üzere “Eşleşen Statü Onay/Red” methodunu kullanarak sürece onay/red verebilirsiniz.

❗️

Not

Mega Merchant harici bir id değeri belirtirseniz aşağıdaki uyarı alınacaktır.

“message”: “Sadece ana satıcı için ürün girişi yapılabilir”

Hızlı Market kataloğunda olmayan barkod bilgileri için aşağıdaki uyarı alınacaktır.

“message”: “HB product not found by barcode xxxxxxxxxx“

Eşleşen Statü Onay/Red

Bu method ile Mega Merchantınıza yüklenen Eşleşen statüsündeki ürünlerinize API üzerinden onay ve red işlemi sağlayabilirsiniz.

 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • Ürün gönderimi işleminden sonra eksik yada hatalı bilgi yoksa gönderilen ürünler iki ana statüye ayrılır.
 • Gönderilen ürün Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat tarafında mevcut ise Eşleşen statüsüne düşer.
 • Gönderilen ürün Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat tarafında yoksa İncelenecek statüsüne düşer.
 • Eşleşen durumundaki ürünler için Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat,mevcut ürün bilgilerini size sunar ve sizlerin gönderdiği ürünler ile kontrolünüzün ardından onay/red vermenizi beklemektedir.

❗️

Not

Gönderilen ürünler ve Hızlı Teslimat/Randevulu Teslimat da mevcut olan ürünlerinizi karşılaştırabilmeniz için statü bazlı ürün bilgisi çekme veya ürün durumu sorgulama endpointine Eşleşen ürünleriniz için istek atılarak ürünlerin bilgilerini almanız gerekmektedir.

İlk maddede ifade edilen 2 method ile de servisten dönen matchedHbProductInfo alanı kontrol edilerek gösterilen ürün bilgileri ile(Hbsku, Marka, Resim, Ürün Adı,Varyant Tipleri) kendi ürün bilgilerinizi karşılaştırarak bu method üzerinden onay/red vermeniz gerekmektedir.

TrackingId Geçmişini Sorgulama

Bu metod ile Mega Merchant’ınızın daha önce sahip olduğu tüm ‘trackingId’ bilgilerini öğrenebilirsiniz. Pagenation yapısı ve sıralama özelliği bulunmaktadır.

❗️

Not

500 istek/1 saniye” her bir IP başına.

Cevap Data Tipi Tablosu

Özellik Adı
Data Tipi
Açıklama
success
boolean
true: İstek başarıyla tamamlandı. false: hata.
code
integer
Başarı kodu 0 (sıfır) dır. Sıfırdan farklı olan kodlar, hata durumlarına göre iletilmiştir.
version
integer
Versiyon bilgisidir.
message
string
Hata mesajları.
data
[object]
Yanıt veri seti.
trackingId
string
JSON Dosyasında yer alan ürünlerin durumunu takip etmek için kullanılması gereken takip kodudur.
createdDate
date
İlgili takip kodunun oluşturulma tarihidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler

Gönderilecek Olan Görsellerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar​

 • Görselin fonu beyaz veya açık renk olmalıdır.
 • Görselde yazı (kargo bedava, aynı gün kargo vb), logo, filigran bulunmamalıdır.
 • Görsel grafik çizim şeklinde olmamalıdır.
 • Düşük kalitede bulanık görsel kullanılmamalıdır.
 • Ürünün ilk görseli çoğu zaman ambalaj içerisinde değil tüm özellikleri ayırt edilebilecek şekilde kutusuz çekilmiş olmalıdır.
 • Ürünün görsel içerisinde boyutunu küçültecek derecede birden fazla yön veya açısı tek görselde olmamalıdır.
 • Ürün görseli çerçeve içerisinde olmamalıdır.
 • Ürün görselin %80 lik kısmını kaplamalıdır.
 • Görselde çoğu zaman ürüne dahil olmayan ögeler olmamalıdır (Lifestyle görseller hariç).
 • Görseldeki beyaz fon çıkarıldıktan sonra kalan kısmın en az 1 kenarının 250 piksel olması gerekmektedir.
 • Görselde ürüne dahil değilse ürünün diğer renkleri ya da desenleri bulunmamalıdır. Sadece satışa sunulan ürün bulunmalıdır.
 • Ürün İsmi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar​

 • Marka adı, model numarası ve önemli özellikleri içermeli (Prima Aktif Bebek Bezi Mini Fırsat Paket 34'lü 3 Beden 3, 34 Adet).
 • Model numaralarının tamamı büyük yazılmalıdır (43HB3456).
 • Mutlaka marka ismi ile başlamalıdır.
 • Her kelimenin İlk harfi büyük yazılmalı.
 • Hacim gibi bilgiler aynı formatta yazılmalıdır (cm,kg).
 • Sayılar numerik olarak belirtilmelidir (İki yerine 2).
 • Varsa; ürün adedi bilgisi içermelidir (Scotch Brite Sünger 24’lü).
 • Yanıltıcı bilgiler ürün isminde yer almamalıdır (Gençleştiren Krem).
 • Kampanya bilgisi olmamalıdır (Hediyeli, Bedava, Ücretsiz vs.).
 • Satıcı ismi olmamalıdır.
 • Ürün Açıklamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar​

 • Her üründe muhakkak bir açıklama olmalıdır.
 • Kutu içerikleri belirtilmeli (Pepsi Cola 4*250 ml)
 • Paragraf ayrımı yapılmalı, tamamı düz metin olmamalıdır.
 • Materyal bilgisi mutlaka eklenmelidir (%100 Pamuk, Ahşap vb.).
 • Ebat, ölçü vb. bilgiler belirtilmelidir (Mobilya vb. ürünler için).
 • İletilen açıklamalarda (teslimat, iletişim, firma adı, reklam, firma linkleri, youtube linkleri vb.) içerikler olmamalıdır.
 • Markada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Marka ismi, satıcı isminden oluşmamalıdır.
 • Ürünün markası doğru olmalı, web üzerinden orijinal yazımı kontrol edilmelidir.
 • Büyük harf ve küçük harf yazımlarına dikkat edilmelidir (Lego – LEGO).
 • Noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir (Faber Castell – Faber-Castell).
 • Sitede duplike marka olup olmadığı araştırılmalıdır. (Dr Brown – Dr. Brown’s)
 • Barkodda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Single katalog yapısında çalışmak için ilk kural kullanılan barkodların doğruluğudur.
 • Özellikle ürün eşleşmesinde büyük önem taşır. Eşleşme Hepsiburada kataloğunda varolan ürünün tedarikçi tarafından daha hızlı şekilde satışa açılmasını sağlar.
 • Hatalı barkod eşleşmesi ise tedarikçinin hatalı ürün satmasına bu durumda da hem tedarikçi tarafında maddi zarara hem de müşteri tarafında güvensizliğe ve satın alma alışkanlığını olumsuz etkilemeye sebep olur.
 • Barkod 13 karakterden oluşup kendi içinde bir algoritmaya sahip olmalıdır. Uluslararası ürün numarası olarak kabul edilen barkod bilgisi her ürün için tekil olmalıdır.
 • Kategori Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ürünün mutlaka doğru kategorisi seçilmelidir.
 • Eğer doğru kategoriye karar verilemiyorsa Hepsiburada sitesinden benzer ürünlerin girildiği kategoriler incelenmelidir.
 • Her ürün ait olduğu kategoride gönderilmelidir.
 • Kategori seçimi yaparken en alt hiyerarşi seçilmelidir.