Özellik Değerini Alma

Bu metod ile Kategori Özelliklerini Alma response’unda elde edilen özelliklerden ‘type’ alanı değeri ‘enum’ olan değerler için kullanılabilecek özellik değerlerini alabilirsiniz.
Detaylı notlar

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!