Kategori Özelliklerini Alma

Bu metod ile Kategori Bilgilerini Alma response’unda elde edilen Kategori(categoryId) ve Ürün Tipi(productTypeId) bilgisi değerleri için Hızlı Market uç kategorilerin özellik bilgilerini alabilirsiniz. Kategori özellikleri, sadece ‘leaf’ ve ‘available’ değerleri ‘true’ olan kategorilerde mevcuttur.
Detaylı notlar

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!