Ürüne Ait Statü Bilgisi Çekme

Bu method ile bir Merchant'a ait ürünlerin statü bilgilerine ulaşabilirsiniz. İstek limiti her bir IP başına “500 istek/1 saniye”
Detaylı notlar

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!