Iptal Bilgisi Gonderme

Iptal Bilgisi Gonderme

Bu metod merchantların sipariş kalemleri için iptal bilgisini göndermesine olanak sağlar. Önemli Bilgiler

📘

Önemli Bilgi

ReasonId : 83 (Ürün tedarik edilemedi.)

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!