Kurye Bildirimi

Bu methodumuza entegre olan taşıyıcılarımız,sipariş ve iade yönetim sürecinde görev alan kurye ekip arkadaşlarına ait bilgileri girebilirler.

  • Method PUT olarak ifade edilir.
  • API, API Key ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, ilgili bilgiyi Authorization Header alanında göndermelidir.

Alan Adı Açıklamaları

Alan Adı
Açıklama
courierPhone
Müşteri ile görüşecek kişinin 10 haneli telefon numarası (Sabit hat girilmemelidir.)
courierName
Müşteri ile görüşecek kişinin ismi
claimGroupReferenceNumber
İade referans numarasıdır.