hepsiburada developers

hepsiburada developers

Did You Know?

Paket İçin Kargo Bilgilerini Listeleme

Bu metod bir paketin taşıma durumunu ve kargo takip bilgisine ulaşmanıza olanak tanır.

API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, dolayısıyla istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.

Parametreler(Parameters)

 1. Merchantid (gerekli, guid, b2910839-83b9-4d45-adb6-86bad457edcb) Her satıcının unique bir tanımlayıcısıdır.
 2. packagenumber (gerekli, int, 00548648) Her paketin unique bir tanımlayıcısıdır.

Endpoint(GET)

				
					https://oms-external-sit.hepsiburada.com/packages/merchantid/{merchantid}/packagenumber/{packagenumber}				
			

Response Body

				
					[
  {
   "packageNumber": "5000031669",
   "barcode": "623333333333",
   "status": "InTransit",
   "cargoCompany": "Yurtiçi Kargo",
   "trackingInfoCode": "176162533695",
   "trackingInfoUrl": "http://selfservis.yurticikargo.com/reports/SSWDocumentDetail.aspx?DocId=176162533695"
  }
]				
			
Not

404 Not Found hatası alındığında aşağıdaki gibi bir response dönecektir.

				
					{
  "statusCode": 404,
  "code": "1004",
  "defaultMessage": null,
  "correlationId": "0e678213-0f2e-4efd-a91b-6d8e648f2868",
  "message": "cannot find package with package number 5000031657"
}				
			
Hata KoduHata Mesajı
400
Bad Request: URL içerisindeki parametreleri kontrol edin.
401
Unauthorized: Password ve şifre hatalı girilmiştir. Lütfen kontrol ediniz.
404
Not Found: URL hatalı gönderilmiştir. Lütfen kontrol ediniz.
405
Not Allowed: Http Protokol hatası. Lütfen kontrol ediniz.
500
Internal Server: Lütfen Ticket ileterek entegrasyon ekibi ile iletişime geçiniz.

Alan Açıklamaları

Alan Adı Açıklama
packageNumber
Oluşturulan paketin numarasıdır.
barcode
Oluşturulan paketin kargo barkodudur.
status
Kargo durumunu belirten alandır. Intransit: Nakil halinde / Delivered: Teslim edildi.
cargoCompany
Paketin teslim edildiği kargo firmasını belirtir.
trackingInfoCode
Paketin kargo takip numarasıdır.
trackingInfoUrl
Paketin kargo takip url bilgisidir.

Sayfa Başlıkları