hepsiburada developers

hepsiburada developers

Did You Know?

Soru Listesi

Müşterilerin sordukların yönetilmesini sağlamaktadır. Müşterilerin sordukları sorular 3 farklı başlık altında toplanır.

Cevap Bekleyenler

Müşteri tarafından sorulmuş, henüz satıcı tarafından yanıtlanmamış sorular burada listelenir.

NOT
 • Satıcıların, müşteri sorularını cevaplamak için 2 iş günü hakkı vardır.
 • Kalan süre arka tarafta Hepsiburada tarafından hesaplanır ve ne zaman süresinin dolacağı “expireDate” alanında belirtilir.
 • Cevap bekleyen soruların statusu=1’dir.

Endpoint (GET) - Örnek İstek

				
					https://api-asktoseller-merchant-sit.hepsiburada.com/api/v1.0/issues?status=1&page=1&size=25&sortBy=0&desc=true				
			

Response Body

				
					{
 "data": [
 {
 "id": "string",
 "createdAt": "2021-06-17T13:05:37.864Z",
 "issueNumber": 0,
 "customerId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
 "orderNumber": "string",
 "lineItemId": "string",
 "status": "string",
 "subject": {
 "id": "string",
 "description": "string"
 },
 "lastContent": "string",
 "conversations": [
 {
 "id": "string",
 "createdAt": "2021-06-17T13:05:37.864Z",
 "content": "string",
 "from": "string",
 "files": [
 "string"
 ],
 "customerFeedback": true,
 "rejectReason": "string",
 "schemaVersion": 0
 }
 ],
 "merchant": {
 "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
 "name": "string"
 },
 "product": {
 "sku": "string",
 "name": "string",
 "imageUrl": "string",
 "stockCode": "string"
 },
 "expireDate": "2021-06-17T13:05:37.864Z",
 "lastModifiedAt": "2021-06-17T13:05:37.864Z",
 "schemaVersion": 0
 }
 ],
 "currentPage": 0,
 "currentPageSize": 0,
 "totalPageCount": 0,
 "totalItemCount": 0,
 "nextPage": 0,
 "previousPage": 0
}
				
			

200 OK

Alan Açıklamaları

Özellik Adı Data Tipi Açıklama
Status
array[integer]
İlgili statüye göre 1,2,3,4 geçilebilir.
size
integer($int32)
Ne kadarlık bir soru listesi çekileceğini gösteren sayı.
page
integer($int32)
Hangi sayfanın çekileceğini gösteren parametredir, ilk sayfa 1 ile başlamaktadır.
sortBy
integer($int32)
0: Soru sorulma tarihine göre sıralar,
1: Son güncellenme tarihine göre sıralar.
0 veya 1 kullanılır.
desc
boolean
sortBy için seçilen alanın asc/desc oluşuna karar verir, parametre true/false olarak kullanılır.
Alan AdıAçıklama
createdAt
Sorunun müşteri tarafından sorulma tarihi
issueNumber
Soru numarası
customerId
Müşterinin hepsiburada’da kayıtlı guid id’si
orderNumber
Siparişlerim sayfasından sorulmuşsa yani bir sipariş üzerinden sorulmuş ise dolu gelir, sipariş numarasıdır.
lineItemId
Siparişlerim sayfasından sorulmuşsa yani bir sipariş üzerinden sorulmuş ise dolu gelir, siparişin kalemini belirtir.
Status
Sorunun statüsüdür. Olabilecek statüler: “WaitingforAnswer” (cevap bekleyen), “Answered” (cevaplanan), “Rejected” (sorun bildirilen), “AutoClosed” (gerekli süre içinde cevaplanmadığı için otomatik kapatılan.
subject.id
Konuya ait id bilgisidir
subject. Description
Konunun türkçe karşılığıdır.
lastContent
Henüz cevaplanmamış ise sorulan soru, cevaplanmış veya sorun bildirilmiş ise girilen son metindir.
conversations[x]. id
Yazışmaya ait id bilgisidir.
conversations[x]. createdAt
Yazışmanın oluşturulduğu tarihtir
conversations[x]. content
Yazışma içeriğidir.
conversations[x]. from
Yazışmanın kime ait olduğudur, Customer/Merchant gelir.
conversations[x]. files[y]
Eklenen döküman
conversations[x]. customerFeedback
Müşterinin verdiği feedback true/false gelir.
conversations[x]. rejectReason
Eğer cevaplamak yerine sorun bildirilirse bu alan dolar, girilen metin burada gösterilir.
merchant.id
Merchant id
merchant.name
Merchant ismi
product.sku
Ürüne ait sku bilgisi
product.name
Ürün ismi
product.imageUrl
Ürüne ait resmin url bilgisi
product. stockCode
Ürüne ait ilgili satıcıdaki stok kodu bilgisi
expireDate
Sorunun son cevap verilebileceği tarihtir, soru sorulduktan sonra 2 iş günü setlenir.
lastModifiedAt
Soru üzerinde yapılan son güncellenme tarihi

Cevaplananlar

Satıcı tarafından yanıtlanmış ve/veya belirtilen süre içinde yanıtlanmamış yani süresi dolan sorular da burada listelenir.

NOT

Cevaplanan soruların statüsü: (Answered)  status=2
Süresi dolan soruların statüsü: (AutoClosed) status=4

Bu iki statüyü birden çekmek için query parametresinde status=4&status=2 şeklinde kullanılmalıdır.

Endpoint (GET) - Örnek İstek

				
					https://api-asktoseller-merchant-sit.hepsiburada.com/api/v1.0/issues?status=4&status=2&page=1&size=25&sortBy=1&desc=true				
			

Response Body - 200 OK

				
					{
  "data": [
   {
     "id": "60feb319fb6dd1ddc76f5d7c",
     "createdAt": "2021-07-26T13:05:29.896Z",
     "issueNumber": 1000177,
     "customerId": "dfc8a27f-faae-4cb2-859c-8a7d50ee77be",
     "orderNumber": null,
     "lineItemId": null,
     "status": "AutoClosed",
     "subject": {
      "id": "5fe2fb094f3f076cf97b546e",
      "description": "Ürün Özellikleri"
     },
     "lastContent": "Sorunuz satıcı tarafından yanıtlanmamıştır. Başka bir satıcıya soru sorabilir veya Çözüm Merkezi üzerinden ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz.",
     "conversations": [
      {
        "id": "60feb319fb6dd1ddc76f5d7b",
        "createdAt": "2021-07-26T13:05:29.896Z",
        "content": "Lorem ipsum dolor sit amet 4",
        "from": "Customer",
        "files": [],
        "customerFeedback": null,
        "rejectReason": null,
        "schemaVersion": 1
      
     ],
     "merchant": {
      "id": "b6d61df6-e2b1-4efd-bc73-4a9f2ffe0f73",
      "name": "MPTakimitest_mu"
     },
     "product": {
      "sku": "TELCEPASZEN5-GD",
      "name": "Asus Zenfone 5",
      "imageUrl": null,
      "stockCode": null
     },
     "expireDate": "2021-07-28T13:00:00Z",
     "lastModifiedAt": "2021-07-28T13:00:11.946Z",
     "schemaVersion": 0
   }],
     "merchant": {
      "id": "b6d61df6-e2b1-4efd-bc73-4a9f2ffe0f73",
      "name": "MPTakimitest_mu"
     },
     "product": {
      "sku": "TELCEPASZEN5-GD",
      "name": "Asus Zenfone 5",
      "imageUrl": null,
      "stockCode": null
     },
     "expireDate": "2021-07-28T13:00:00Z",
     "lastModifiedAt": "2021-07-28T13:00:11.927Z",
     "schemaVersion": 0
   },
   {
     "id": "60feb319fb6dd1ddc76f5d73",
     "createdAt": "2021-07-26T13:05:29.882Z",
     "issueNumber": 1000174,
     "customerId": "dfc8a27f-faae-4cb2-859c-8a7d50ee77be",
     "orderNumber": null,
     "lineItemId": null,
     "status": "AutoClosed",
     "subject": {
      "id": "5fe2fb094f3f076cf97b546e",
      "description": "Ürün Özellikleri"
     },
     "lastContent": "Sorunuz satıcı tarafından yanıtlanmamıştır. Başka bir satıcıya soru sorabilir veya Çözüm Merkezi üzerinden ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz.",
     "conversations": [
      {
        "id": "60feb319fb6dd1ddc76f5d72",
        "createdAt": "2021-07-26T13:05:29.882Z",
        "content": "Lorem ipsum dolor sit amet 1",
        "from": "Customer",
        "files": [],
        "customerFeedback": null,
        "rejectReason": null,
        "schemaVersion": 1
      },
      {
        "id": "610154dbfb6dd1ddc76f5de1",
        "createdAt": "2021-07-28T13:00:11.916Z",
        "content": "Sorunuz satıcı tarafından yanıtlanmamıştır. Başka bir satıcıya soru sorabilir veya Çözüm Merkezi üzerinden ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz.",
        "from": "System",
        "files": [],
        "customerFeedback": null,
        "rejectReason": null,
        "schemaVersion": 1
      }
     ]
     "merchant": {
      "id": "b6d61df6-e2b1-4efd-bc73-4a9f2ffe0f73",
      "name": "MPTakimitest_mu"
     },
     "product": {
      "sku": "TELCEPASZEN5-GD",
      "name": "Asus Zenfone 5",
      "imageUrl": null,
      "stockCode": null
     },
     "expireDate": "2021-07-28T13:00:00Z",
     "lastModifiedAt": "2021-07-28T13:00:11.886Z",
     "schemaVersion": 0
   },
   {
     "id": "6100ead5fb6dd1ddc76f5da9",
     "createdAt": "2021-07-28T05:27:49.134Z",
     "issueNumber": 1000188,
     "customerId": "dfc8a27f-faae-4cb2-859c-8a7d50ee77be",
     "orderNumber": null,
     "lineItemId": null,
     "status": "Answered",
     "subject": {
      "id": "5fe2fb094f3f076cf97b546e",
      "description": "Ürün Özellikleri"
     },
     "lastContent": "sorunuz cevaplanmıştır.",
     "conversations": [
      {
        "id": "6100ead5fb6dd1ddc76f5da8",
        "createdAt": "2021-07-28T05:27:49.134Z",
        "content": "Lorem ipsum dolor sit amet 3",
        "from": "Customer",
        "files": [],
        "customerFeedback": null,
        "rejectReason": null,
        "schemaVersion": 1
      }
  ],
  "currentPage": 1,
  "currentPageSize": 25,
  "totalPageCount": 1,
  "totalItemCount": 10,
  "nextPage": null,
  "previousPage": null
}				
			

Sorun Bildirilenler

Satıcı tarafından yanıtlanmamak üzere “Sorun bildirilen” sorular burada listelenir.

NOT

Sorun bildirilen soruların statüsü (Rejected) status=4

Endpoint (GET) - Örnek İstek

				
					https://api-asktoseller-merchant-sit.hepsiburada.com/api/v1.0/issues?status=3&page=1&size=25&sortBy=1&desc=true				
			

Response Body - 200 OK

				
					{
  "data": [
    {
      "id": "60feb319fb6dd1ddc76f5d7c",
      "createdAt": "2021-07-26T13:05:29.896Z",
      "issueNumber": 1000177,
      "customerId": "dfc8a27f-faae-4cb2-859c-8a7d50ee77be",
      "orderNumber": null,
      "lineItemId": null,
      "status": "AutoClosed",
      "subject": {
        "id": "5fe2fb094f3f076cf97b546e",
        "description": "Ürün Özellikleri"
      },
      "lastContent": "Sorunuz satıcı tarafından yanıtlanmamıştır. Başka bir satıcıya soru sorabilir veya Çözüm Merkezi üzerinden ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz.",
      "conversations": [
        {
          "id": "60feb319fb6dd1ddc76f5d7b",
          "createdAt": "2021-07-26T13:05:29.896Z",
          "content": "Lorem ipsum dolor sit amet 4",
          "from": "Customer",
          "files": [],
          "customerFeedback": null,
          "rejectReason": null,
          "schemaVersion": 1
        },
        {
          "id": "610154dbfb6dd1ddc76f5de7",
          "createdAt": "2021-07-28T13:00:11.944Z",
          "content": "Sorunuz satıcı tarafından yanıtlanmamıştır. Başka bir satıcıya soru sorabilir veya Çözüm Merkezi üzerinden ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz.",
          "from": "System",
          "files": [],
          "customerFeedback": null,
          "rejectReason": null,
          "schemaVersion": 1
        }
      ]
         }
  ],
  "currentPage": 1,
  "currentPageSize": 25,
  "totalPageCount": 1,
  "totalItemCount": 8,
  "nextPage": null,
  "previousPage": null
}				
			
Hata KoduHata Mesajı
400
Bad Request: URL içerisindeki parametreleri kontrol edin.
401
Unauthorized: Password ve şifre hatalı girilmiştir. Lütfen kontrol ediniz.
404
Not Found: URL hatalı gönderilmiştir. Lütfen kontrol ediniz.
415 – 422
Client Error: Gönderilen dosya tipi hatalıdır.
500
Internal Server: Lütfen Ticket ileterek entegrasyon ekibi ile iletişime geçiniz.

Sayfa Başlıkları